Ronde 1 Tafelgesprekken

Kies hieronder uit de Tafelgesprekken in Ronde 1  - voor de Workshops van Ronde 1 klik hier

Vezelveiligheid: door vakmanschap en vaktrots 

Arjan Hol, secretaris VERAS en projectleider Vezelveiligheid
Vakmanschap en vaktrots van de Deskundig Asbestverwijderaars (DAV/DTA) staan centraal binnen het project Vezelveiligheid. Dat project is uniek door de aard en omstandigheden van het werk, het risicobewustzijn op de werkvloer en de hoge regeldichtheid. Ga in gesprek en leer hoe je vakmanschap en vaktrots kunt inzetten om risicobewustzijn van werknemers te bevorderen.

Heldere afspraken in de keten

Corine Baarends, projectleider Veiligheid Voorop
Heldere afspraken: dat brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers verder in veilig samenwerken. Wat betekenen duidelijke afspraken, vooral op het gebied van gedrag en cultuur? Hoe kun je ze invullen? Wat spreek je af over overleg in verband met veiligheid en het melden van incidenten? Tijdens de rondetafel gaan we daar op in.

Publiek-private samenwerking in de Rotterdamse haven

Cees Jan Asselbergs, voormalig directeur van ondernemersvereniging Deltalinqs en initiatiefnemer van verschillende succesvolle samenwerkingsverbanden in de Rotterdamse haven
In de haven van Rotterdam trekken publieke en private partijen al jaren samen op als het gaat om veilig werken. Een prachtig voorbeeld hiervan is de onlangs geopende RDM Trainingsfaciliteit. Cees Jan Asselbergs deelt in dit tafelgesprek graag de succes- en faalfactoren als het gaat om samenwerken tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven, overheden en onderwijs. 

Succesfactoren voor een duurzaam consortium

Jan Dul, Professor of Technology and Human Factors bij Erasmus Universiteit Rotterdam; Jos van de Werken, beleidssecretaris Arbobeleid bij de Koninklijke MetaalUnie
Hoe initieer je succesvolle samenwerking en hoe houd je die in stand? Op welke manier krijg je instellingen in beweging om te werken aan een gezonde(re) en veilige(re) werkomgeving en betere prestaties? Twee ervaringsdeskundigen van het Consortium Metaal benoemen tijdens dit tafelgesprek de succesfactoren van hun samenwerkingsverband. Kom op een interactieve manier tot nieuwe inzichten.

Code als instrument voor zelfregulering: ervaringen vanuit  logistiek en magazijn

Danielle Gevers Deynoot, projectleider Code Gezond en Veilig Magazijn van evofenedex
De gedragscode is een bekend instrument om zelfregulering te stimuleren. Om het aantal ongevallen in magazijnen verder terug te dringen, stelde een brede groep van stakeholders in logistiek en magazijn zo’n code op. Daarbij vormen cultuur en gedrag een belangrijk aspect. Bij dit tafelgesprek kom je meer te weten over de ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van deze gedragscode.

Een gedragscode als zelfreguleringsinstrument bij veilig & gezond werken 

Raphaël Gallis, (ex-) TNO en mede auteur van het handvat ‘Hoe ontwikkel je een gedragscode Veilig & gezond werken?’
Na een korte introductie over het waarom, wat en hoe van gedragscodes, gaan we de dialoog aan met jou. We bespreken eerst diverse vormen van zelfregulering aan de hand van een stappenplan en onderzoeken vervolgens of een gedragscode meerwaarde kan hebben. Daarbij nemen we jouw voorbeelden als uitgangspunt. 

Vreemde ogen dwingen - crowdsourcing maakt veilig

Ilja Werkhoven, Stichting Bewuste Bouwers
Helpt crowdsourcing de veiligheid te verbeteren? Hoe neem je het publiek mee in jouw project? Waarom wil je feedback van de buitenwereld? Ga in gesprek over de geleerde lessen uit de bouwsector. 

Gezond met gevaarlijke stoffen voor u of de inspectie?

Diana Martens, programmamanager Gevaarlijke stoffen, Inspectie SZW en Nathan Kuper, Inspectiebreed Kenniscentrum, Inspectie SZW
Van gevaarlijke stoffen, een inherent onderdeel van het bedrijfsleven, kun je ziek worden. Maar organisaties zijn zich daar vaak niet van bewust. Bovendien is de wetgeving complex. Bedrijven hebben vaak geen kennis van hoe ze om moeten gaan met blootstelling aan deze stoffen. Wat is de aanpak van de Inspectie? En hoe kunnen we samen aan de slag met gezond werken met stoffen?

Zelfregulering als basis voor verdere professionalisering

Peter Hecker, Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB)
Zelfregulering Veilig Werken in de steigerbouw. Daar doet brancheorganisatie VSB met plezier een boekje over open. Samen met de leden, Bouwend Nederland en de industrie, ontwikkelde en introduceerde VSB een Richtlijn en een nieuwe scholingsstructuur. Zelfregulering werkt niet alleen, maar het brengt de branche bovendien samen. Wat is er nog meer nodig om dit initiatief te laten slagen?

It takes three to tango: flexkrachten duurzaam inzetbaarbaar 

Francis Minnema: manager STAF ( Stichting Arbo flexbranche) en Adviseur arbeid en verzuim bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
De arbeidsmarkt verandert! Langer doorwerken en de combinatie werk-privé zijn uitdagingen voor duurzame inzetbaarheid. Flex is niet meer weg te denken en heeft voordelen. Maar zonder aandacht voor duurzaamheid gaat de rek er misschien sneller uit dan gedacht. Hoe ziet duurzaam inzetbaarheidsbeleid eruit voor flexwerkers? Wat betekent dat voor de rolverdeling tussen inlener, uitzender en flexkracht?

Terug naar het volledige programma.