De goede praktijk: Beroepsziekten voorkomen door goede samenwerking

Stigas, brancheorganisatie voor de agrarische en groene sectoren, is actief bezig met het signaleren van en acteren op mogelijke beroepsziekten. In de agrarische en groene sectoren verricht men veel fysiek werk. Dat kan (tijdelijke) beroepsziekten van het bewegingsapparaat opleveren.

Vermoedt men zo’n beroepsziekte? In dat geval verricht de preventieadviseur of de bedrijfsarts een werkplekonderzoek. Onderdeel hiervan is een drie-gesprek. Daarin gaat men op zoek naar een oplossing die voor alle partijen passend is.

Als het nodig is neemt Stigas ook contact op met de leveranciers van machines of gereedschap. Mensen die werken met bladblazers, krijgen bijvoorbeeld vaak schouderklachten. Samen met de leverancier is nu gezocht naar een ergonomisch verbeterde versie.

Aanpak en resultaten

Ook in de agrarische en groene sectoren komen beroepsziekten voor. Maar op veel kleinschalige bedrijven is men zich niet zo bewust van het risico op zo’n ziekte. Toch vragen oogstwerkzaamheden en machines nogal eens om een ergonomisch ongunstige werkhouding.

Bij Stigas werkt een vaste groep gespecialiseerde bedrijfsartsen, casemanagers en preventieadviseurs. Deze professionals hebben kennis van de werkplek, ze wisselen onderling informatie uit en weten zodoende waar zij op moeten letten bij bedrijfsbezoeken.

De bedrijfsartsen richten zich naast verzuimbegeleiding op preventie van beroepsziekten. Ze proberen het aantal beroepsziekten in de branche te minimaliseren. Dat doen ze door het signaleren van en acteren op deze ziekten, en het onderbrengen ervan in de RI&E,.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Door bedrijfsartsen, casemanagers en preventieadviseurs mee te laten kijken naar de uitvoering van het werk, werkt Stigas aan preventie van verzuim. Ook wil ze een verantwoorde terugkeer naar het werk. De organisatie zet de deskundigen dus niet alleen in in de spreekkamer.

Deze aanpak kan ook in andere branches, met veel kleinere bedrijven, zoals de bouw of de transport & logistiek, interessant zijn.

Meer weten?

Stigas is een kennisinstituut (opgericht op initiatief van LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV Vakmensen) voor alle agrarische en groene sectoren. Sinds 2014 is Stigas gecertificeerd als arbodienstverlener. Omdat de adviseurs van Stigas dagelijks op de bedrijven te vinden zijn, beschikken ze over actuele kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken en inzetbaarheid. Deze kennis bundelen zij en stellen dit beschikbaar aan de gehele sector.

Website:  http://www.stigas.nl/ik-wil-meer-weten-over/beroepsziekten